Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Czyste powietrze, nieskażone wody i piękna przyroda to jedne z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia. A na tym nam bardzo zależy. Podejmujemy szereg inicjatyw, którymi chcemy zachęcić mieszkańców do troski o nasze wspólne środowisko. Przyłączając się do nich nie tylko zadbasz o otoczenie, lecz także uzyskasz konkretne korzyści finansowe.

Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotacja jest jednorazowa, wypłacana po zrealizowaniu zadania i wynosi maksymalnie 5000 zł, lecz nie więcej niż 50% kosztu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

 

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Dotacja udzielana jest na wymianę źródła ciepła opartego na paliwie bardziej przyjaznym dla środowiska i o większej sprawności. Urządzenia muszą być nowe, wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Dotacja jest jednorazowa, wypłacana po zrealizowaniu zadania i wynosi maksymalnie 5000 zł, lecz nie więcej niż 50% kosztu zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

 

Dofinansowanie kosztów dobudowy instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych

Dotacja celowa udzielana jest  jednorazowo, po zrealizowaniu zadania i wynosi:

  • instalacja od 2KW do 2,99 KW –  2000,00zł
  • instalacja od 3KW do 3,99 KW –  3000,00 zł
  • instalacja od 4KW do 4,99 KW –  4000,00 zł
  • instalacja od 5KW i powyżej –  5000,00 zł

Dotacja nie może przekroczyć 50% poniesionych kosztów zadania. Dofinansowaniem objęte są urządzenia nowe, wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

Wypełnij i złóż wniosek:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej

 

Formularze

Zalacznik_nr_2_oczyszczalnia_wniosek_o_dofinansowanie-1.docx

Zalacznik_nr_3_oczyszczalnia_wniosek_o_platnosc-1.docx

Zalacznik_nr_2_piece_wniosek_o_dofinansowanie-1.docx

Zalacznik_nr_3_piece_wniosek_o_platnosc-1.docx

Zalacznik_nr_2_panele_wniosek_o_dofinansowanie-1.docx

Zalacznik_nr_3_panele_wniosek_o_platnosc-1.docx