Bez kategorii

Wilk pod domem. Co robić?

Widok dużego drapieżnika na terenach zamieszkałych budzi niepokój i obawy. Kogo powiadomić o takiej sytuacji?

 

 

Wszelkie przypadki powinny być zgłaszane Burmistrzowi Iłowej (tel. 68 368 14 00, e-mail: ilowa@ilowa.pl) lub do lokalnego Komisariatu Policji (tel. 68 360 95 00).

Obowiązek ten wynika z zapisów w art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym spraw związanych z utrzymaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.