Gmina i Urząd

Budżet na rok 2021 przyjęty

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła budżet naszej Gminy na rok 2021.

Mężczyźni i kobiety w maseczkach siedzą przy stołach i słuchaja mężczyzny w garniturze, który przemawia z mównicy

Dochody gminy w przyszłym roku będą wynosić 37 565 840,65 złotych w tym:

  • dochody bieżące w kwocie 32 634 349,25 zł, z tego z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 43 680,00 złotych
  • dochody majątkowe w kwocie 4 931 491,40 zł, z tego z tytułu środków na finansowanie zadań z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 657 491,40 złotych.

Wydatki budżetu gminy w kwocie 39 014 473,60 złotych:

  • wydatki bieżące w kwocie 32 256 252,36 zł
  • wydatki majątkowe w kwocie 6 758 221,24 złotych.