Gmina i Urząd

Młodzieżowa Rada Gminy

Grupa młodzieży pozuje do zdjęcia i trzyma kartki papieru.

 

Ośmiu członków Młodzieżowej Rady Gminy zostało wybranych w wyborach, które odbyły się 6 października 2017 r.

  • Okręg wyborczy obejmujący uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a:

Maja Chodorska
Katarzyna Górska
Patryk Hansdorfer (przewodniczący)
Klaudia Klisowska (zastępca przewodniczącego)

  • Okręg wyborczy obejmujący uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

Łukasz Tymczyszyn
Ewelina Klujew
Emilia Radło

  • Okręg wyborczy obejmujący młodzież nie będącą uczniami Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej ul. Piaskowa 2-2a oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej, ul. Pałacowa 1:

Aleksandra Groszek

Młodzieżowa Rada Gminy upowszechnia ideę samorządową wśród młodzieży, inicjuje działania dotyczące życia młodego pokolenia w Gminie Iłowa i przedstawia jej oczekiwania i wnioski do Rady Miejskiej oraz Burmistrza Iłowej. Młodzi rajcy są ciałem doradczym i reprezentacją młodzieży w lokalnym samorządzie. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy