Gmina i Urząd

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Gmina Iłowa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne.

Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7  Równowaga społeczna, Działania 7.5 Usługi społeczne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty, nr RPLB.07.05.00-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 18.06.2021 do godz. 14:00 na adres e-mail: ops@ilowa.pl lub dostarczać osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Iłowej, ul. Kolejowej 7, 68-120 Iłowa.

Szczegóły naboru

Formularz zgłoszeniowy