Gmina i Urząd

Borowe

 

  • 427 mieszkańców
  • Sołtys: Marek Kulas
  • Rada sołecka: Michał Burak, Teresa Kwiatkowska, Krystyna Nowak, Justyna Szczupiel

Fundusz Sołecki na rok 2021

Sołectwo Borowe zakup tłucznia na potrzeby równia poboczy dróg gminnych, zakup oznakowania 4 000,00
utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych  – wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00
utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa 200,00
rozbudowa oświetlenia drogowego 15 713,23
konserwacja siłowni zewnętrznej 1 000,00
wywóz nieczystości 1 500,00
integracja mieszkańców, zakup materiałów 5 000,00
zakup doposażenia do świetlicy 500,00
Fundusz sołecki 29 713,23