Gmina i Urząd

Czerna

 

  • 395 mieszkańców
  • Sołtys: Franciszek Paczkowski
  • Rada sołecka: Genowefa Krukowska, Władysław Prosianowski, Ryszard Stasiak, Arkadiusz Wołczek

Fundusz Sołecki na rok 2021

Sołectwo Czerna opracowanie projektów organizacji ruchu, wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
zakup progów zwalniających 10 000,00
zakup usług pozostałych 1 000,00
utrzymanie terenów zielonych  – składki na ubezpieczenie społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych- wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa 1 000,00
 opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego 8 610,00
zakup nowych urządzeń przy boisku sportowym 3 631,81
Fundusz sołecki 28 241,81