Gmina i Urząd

Czyżówek

 

  • 185 mieszkańców
  • Sołtys: Alicja Jundt
  • Rada sołecka: Patrycja Adamczak, Stanisław Chroł, Edward Niemiec, Edward Wilk

Fundusz Sołecki na rok 2021

Sołectwo Czyżówek utrzymanie terenów zielonych- składki na ubezpieczenie społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych – wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów             i wyposażenia 300,00
rozbudowa oświetlenia na placu przy świetlicy 6 000,00
integracja mieszkańców, zakup materiałów 5 000,00
doposażenie świetlicy, namiot 5 858,90
Fundusz sołecki 18 558,90