Gmina i Urząd

Jankowa Żagańska

 

  • 366 mieszkańców
  • Sołtys: Leokadia Ziaja
  • Rada sołecka: Monika Białkowska, Jarosław Białkowski, Bogumiła Bartkiewicz, Teresa Ciupak

Fundusz Sołecki na rok 2021

Sołectwo Jankowa Żagańska utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych  – wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów i wyposażenia 100,00
rozbudowa oświetlenia drogowego – montaż lampy solarnej 9 000,00
zakup i montaż wiaty 12 000,00
montaż monitoringu 3 338,13
Fundusz sołecki 26 438,13