Gmina i Urząd

Klików

 

  • 88 mieszkańców
  • Sołtys: Marek Kniaziuk
  • Rada sołecka: Janusz Kaniecki, Małgorzata Tomaszewska, Wojciech Trzyna

Fundusz Sołecki na rok 2021

Sołectwo Klików  wykup gruntu w sołectwie pod lokalizacje parkingu 11 400,00
wywóz nieczystości stałych z terenu boiska 300,00
 utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenie społeczne 400,00
utrzymanie terenów zielonych- wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów i wyposażenia 369,98
Fundusz sołecki 13 669,98