Gmina i Urząd

Konin Żagański

 

  • 668 mieszkańców
  • Sołtys: Zdzisław Chodorski
  • Rada sołecka: Jarosław Handzlik, Halina Jędras, Dawid Makowski, Małgorzata Żabska

Fundusz Sołecki na rok 2021

Sołectwo Konin Żagański zakup progów zwalniających, lustra i tłucznia 8 918,76
zakup usług pozostałych 5 803,00
utrzymanie czystości w miejscach publicznych 4 898,33
utrzymanie terenów zielonych – zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych – zakup ciągnika do koszenia trawy 12 500,00
malowanie świetlicy, składki na ubezpieczenie społeczne 200,00
malowanie świetlicy, wynagrodzenie bezosobowe 1 000,00
zakup doposażenia do świetlicy 2 500,00
zakup materiałów i wyposażenia sportowego 3 000,00