Gmina i Urząd

Żaganiec

 

  • 96 mieszkańców
  • Sołtys: Ewelina Andrzejak
  • Rada sołecka: Andrzej Marzec, Monika Szajna, Kalina Walczak

Fundusz Sołecki na rok 2021

Sołectwo Żaganiec utrzymanie terenów zielonych – składki na ubezpieczenia społeczne 500,00
utrzymanie terenów zielonych, wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00
utrzymanie terenów zielonych  – zakup materiałów i wyposażenia 500,00
integracja mieszkańców, zakup materiałów 354,78
 integracja mieszkańców – zakup usług pozostałych 600,00
remont świetlicy wiejskiej 10 000,00
Fundusz sołecki 13 954,78