Gmina i Urząd

Wracamy do normalnych obrad

24 maja 2021 roku miejscy radni po raz pierwszy od dłuższego czasu obradowali stacjonarnie.

 

XXXI Sesja Rady rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 15.00.

Podczas obrad przedstawione zostało sprawozdanie z działań w okresie między sesjami przez:

  • Burmistrza Iłowej,
  • Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej.

W porządku podjęto uchwały:

1) Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

2) Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej dla Gminy Wymiarki obowiązującej na
terenie miejscowości Borowe;

3) Uchwała uchylająca uchwałę Nr 235/8/XXX/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Gminy Żagań o statusie miejskim;

4) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 Gminy Iłowa.

Sesja już niebawem będzie dostępna online.