Gmina i Urząd

Referat Spraw Społecznych i Cywilnych

UWAGA! Od 10 stycznia 2022 r. do odwołania przed wizytą w Referacie Spraw Społecznych i Cywilnych należy umówić się na termin załatwienia sprawy dzwoniąc na numer telefonu: 68 368 14 16.

Magdalena Muzika, kierownik
tel. 68 368 14 16

  • oświata
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi

Małgorzata Szulc, podinspektor
tel. 68 368 14 10

  • ewidencja ludności
  • dowody osobiste

Bogusław Specht, podinspektor, pełnomocnik ds. informacji niejawnych
tel. 68 368 14 05

  • obronność
  • zarządzanie kryzysowe
  • nadzór nad strażami
  • sport
  • zdrowie