08.06.2021 Gmina i Urząd

Żarsko Żagański Obszar Funkcjonalny

08.01.2020 zostało podpisane Porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miast Żary i Żagań oraz gmin Żary, Żagań i Iłowa. Gminy postanowiły przygotowywać się do wspólnego składania projektów unijnych w nowej perspektywie 2021 – 2027.

31.05.2021 Gmina i Urząd

Urząd chwilowo nieczynny

Uprzejmie informujemy że w dniu 4 czerwca br. Urząd Miejski w Iłowej będzie nieczynny. Wydanie i sporządzenie odpowiednich dokumentów, oraz wizyty interesantów będą możliwe od poniedziałku 7 czerwca br. Przepraszamy za utrudnienia.        

28.05.2021 Gmina i Urząd

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Gmina Iłowa ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne.

25.05.2021 Gmina i Urząd

Wracamy do normalnych obrad

24 maja 2021 roku miejscy radni po raz pierwszy od dłuższego czasu obradowali stacjonarnie.   XXXI Sesja Rady rozpoczęła się tradycyjnie o godzinie 15.00. Podczas obrad przedstawione zostało sprawozdanie z działań w okresie między sesjami przez: Burmistrza Iłowej, Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Iłowej. W porządku podjęto uchwały: 1) Uchwała w sprawie określenia wzoru […]

24.05.2021 Gmina i Urząd

Sesja w trybie pilnym

W dniu dzisiejszym 24.05.2021 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w trybie pilnym. Jednak pamiętając o zasadach bezpieczeństwa zachęcamy wszystkich mieszkańców o oglądanie obrad online. –>  Tutaj Porządek obrad

17.05.2021 Gmina i Urząd

Zakończenie remontu ulicy Pałacowej

Zadanie pod nazwą Przebudowa ulicy Pałacowej w miejscowości Iłowa dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 165 598,00 PLN. Całkowita wartość zadania wynosi 383 712,00 PLN. Zadanie obejmowało przebudowę ul. Pałacowej na odcinku 96mb wraz z przebudową chodnika, nowego oświetlenia i kanału technologicznego. Jezdnia wykonana została częściowo z kostki kamiennej i bruku klinkierowego. […]