Mieszkam w Iłowej

ASF

W nawiązaniu do rozpoczętego sezonu ASF, uprzejmie przypominamy o przestrzeganiu zasad bioasekuracji przez hodowców świń, rolników, myśliwych, leśników i wszystkie osoby przebywające w lasach, w tym osoby zbierające runo leśne. Więcej informacji  TUTAJ

 

Informację,  jak zachować się w przypadku znalezionego padłego dzika znajdą Państwo TUTAJ.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównym Inspektoracie Weterynarii, w godzinach pracy urzędu, czynne są punkty kontaktowe w sprawie informacji dotyczących afrykańskiego pomoru świń (ASF).

tel. (22) 623-10-65 – Główny Inspektorat Weterynarii

tel. (22) 623-16-41 – Główny Inspektorat Weterynarii

e-mail: asfpytania@wetgiw.gov.pl

tel. (22) 623-18-43 – Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

tel. (22) 623-13-31 – Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW

e-mail: czk.mrirw@minrol.gov.pl