Mieszkam w Iłowej

Czasowe zamknięcie drogi powiatowej

Firma Budimex S.A. realizująca zadanie pod nazwą „Budowa autostrady A18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) poinformowała, że od dnia 16 czerwca br. zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1079F z Iłowej do Konina Żagańskiego. Zamknięcie następuje ze względu na prace związane z przebudową wiaduktu na autostradzie. Przewidywany termin przywrócenia drogi do użytkowania – grudzień 2022 r. Prosimy o korzystanie z wyznaczonego na czas remontu objazdu.