Mieszkam w Iłowej

Czekamy na Twoją opinię

Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023.

Konsultacje prowadzone są od 12 do 19 marca 2021 roku.

Wypełniony formularz (plik dostępny poniżej) proszę składać w formie papierowej:

  • do Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68- 120 Iłowa (skrzynka podawcza w holu)
  • elektronicznie na adres e-mail: ilowa@ilowa.pl
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68- 120 Iłowa i Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej, ul. Kolejowa 7.

Ewentualne zapytania dotyczące konsultacji można kierować na powyższy adres e-mail lub telefonicznie: 68 368 14 00.

Ankieta konsultacyjna

„Program Rewitalizacji Gminy Iłowa na lata 2017-2023″