Mieszkam w Iłowej

Dwie Gminy będą wspólnie walczyć o inwestycje !

 

Gmina Iłowa i Miasto Żagań dnia 31 Maja 2021 roku podpisały porozumienie o utworzeniu ścieżki rowerowej łączącej obie Gminy. Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański i Burmistrz Miasta Żagań Andrzej Katarzyniec podjęli decyzję o wspólnym finansowaniu programu funkcjonalno-użytkowego. Ścieżka będzie się zaczynać przy Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, biegnąc dalej przez Żaganiec aż do Czernej, łącząc się ostatecznie ze ścieżką do Iłowej. Projektant w ciągu czterech miesięcy stworzy odpowiedni dokument, wybierając optymalną trasę i określi parametry trasy.

Podpisane porozumienie zapoczątkuje szereg działań prowadzących do utworzenia połączenia rowerowego między Gminą Iłowa i Miastem Żagań. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na tę inwestycję. Koszt przygotowania dokumentu wynosi 39 000 złotych.