Mieszkam w Iłowej

Inwestycja oczekiwana od lat

Kolejna, trzecia umowa na modernizację południowej jezdni autostrady A18 została podpisana. Mowa o odcinku, który zaczyna się blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa, a kończy się na granicy woj. lubuskiego i dolnośląskiego.

 

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana w pobliżu Strefy Aktywności Gospodarczej w Iłowej zostanie w całości przebudowana do parametrów autostrady i będzie jedną z kilku autostrad w Polsce, która będzie służyć do komunikacji międzynarodowej.
Prace modernizacyjne będą polegać głównie na wymianie zdegradowanej nawierzchni i dostosowania nośności drogi. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła autostradowego Iłowa wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej i tej związanej z ochroną środowiska (m.in. przejścia dla zwierząt). Zakończenie robót planowane jest w 2023 roku.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi do standardów autostrady na odcinku Olszyna – Golnice o długości ponad 70 km. Inwestycję podzielono na cztery odcinki realizacyjne:

  • od granicy państwa do km 11,86 – zadanie w realizacji, zakończenie robót planowane jest w II połowie 2023 r.
  • od km 11,86 do km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – zadanie w realizacji, a zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 r.
  • od km 33,76 (blisko cztery kilometry przed węzłem Iłowa) – granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – podpisano umowę
  • granica woj. lubuskiego i dolnośląskiego – węzeł Golnice – wybrano najkorzystniejszą ofertę, planowane podpisanie umowy w I kw. 2021 r.
Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin – Wrocław. W listopadzie 2004 r. rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18.
źródło: www.gddkia.gov.pl