Mieszkam w Iłowej

Odszedł Henryk Czarnota

Pan Henryk Czarnota, był wieloletnim Prezesem Koła Związku Sybiraków w Iłowej, jego bogata biografia obejmuje także pełnienie funkcji Naczelnika Miasta i Gminy Iłowa, Dyrektora Klubu Piłkarskiego „Piast” członka Orkiestry Dętej . Aktywnie uczestniczył w życiu społeczno-gospodarczym Gminy Iłowa i współorganizował coroczne obchody Dnia Sybiraka, był człowiekiem, który zawsze pamiętał i walczył o naszą historię.

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Henryka Czarnoty

muzyka i długoletniego Prezesa Koła Sybiraków w Iłowej.

Rodzinie i bliskim przekazujemy słowa wsparcia.

Jest to wielka strata, która jeszcze długo będzie napełniać smutkiem nasze serca.