Mieszkam w Iłowej

Wypowiedz się

Zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej do diagnozy strategicznej Gminy Iłowa.

 

Opinie, uwagi i propozycje, można składać do 15 kwietnia br.:
1) umieszczając wypełniony druk ankiety w skrzynce podawczej Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27;
2) poprzez przesłanie wypełnionej ankiety na adres: ilowa@ilowa.pl;
3) wysłanie pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa.

Dokument identyfikujący główne problemy, bariery rozwojowe i potencjały w diagnozie strategicznej Gminy Iłowa znajduje się poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 324.2021

DRUK ANKIETY