Mieszkam w Iłowej

Twoja opinia jest ważna!

Diagnoza Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego jest dokumentem opisującym gminy członkowskie (w tym Gminę Iłowa) wraz z problemami i szansami, przed którymi stoją w najbliższych latach.

 

Dokument jest podstawą do dalszego wspólnego przygotowania listy projektów i działań w okresie od 2021 do 2027 roku. W związku z tym zwracamy się do Państwa o wyrażenie opinii na temat przygotowanej diagnozy.

Link do dokumentu znajduje się TUTAJ. Na Państwa opinie czekamy do 30 kwietnia 2021 roku.

8 stycznia 2020 roku Gmina Iłowa dołączyła do Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego podpisując porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miast i gmin Żary oraz Żagań. Ujęcie ŻŻOF w Strategii Województwa Lubuskiego daje szansę na uzyskanie dofinansowań do działań w nowej perspektywie programowania.

Zachęcamy również do zapoznania się z Zarządzeniem Burmistrza Iłowej w sprawie przeprowadzenia konsultacji diagnozy Żarsko – Żagański Obszar Funkcjonalny
w latach 2021- 2027.