Mieszkam w Iłowej

Weź dofinansowanie na zbiornik bezodpływowy

Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na budowę zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

 

 

Wysokość jednorazowej dotacji wynosi 50 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 tys. zł. Wnioski można składać do 31 marca  2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w Referacie Inwestycji i Zamówień Publicznych ul. Żeromskiego 25 oraz telefonicznie 68 368 14 15.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 107/8/XIV/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 357/7/XLVII/18 Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z terenu Gminy Iłowa.

Wniosek do pobrania znajduje się TUTAJ.