Mieszkam w Iłowej

Zmiana terminu odbioru odpadów

Z uwagi na przypadające święto 3 czerwca  zmianie ulega termin odbioru odpadów komunalnych.

Nieczystości których odbiór zaplanowany jest zwyczajowo na czwartek zostaną odebrane w środę 2 czerwca.

Uprzejmie prosimy o wystawienie pojemników dzień wcześniej.