Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania

Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest darmową usługą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie o zagrożeniach. W systemie umieszczane są m.in. ostrzeżenia meteorologiczne oraz hydrologiczne i o wypadkach drogowych.

Ostrzeżenie ukazuje się m.in. w aplikacjach mobilnych. Zachęcamy do zainstalowania aplikacji: