Święto

Dzień Samorządu terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego – polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja, uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w Rzeczpospolitej Polskiej trójstopniowa struktura samorządu terytorialnego składająca się z samorządu gminnego, samorządu powiatowego, samorządu województwa.

Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, iż: „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.”

Obecnie (stan na 01.01.2021) Polska dzieli się na 16 województw, 380 powiatów i 2 477 gmin (302 miejskich w tym 66 miast na prawach powiatu, 652 miejsko-wiejskich oraz 1 523 wiejskich). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne. O ustroju gminy stanowi jej statut. Władzę uchwałodawczą i kontrolną pełni Rada Gminy, natomiast władzę wykonawczą pełni w przypadku gminy miejsko-wiejskiej Iłowa Burmistrz. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym.

Najdoskonalszą formą wypełniania funkcji państwowych

jest wykonywanie pojedynczych lokalnych zadań państwa

przez osoby wybrane, które by chciały dobrowolnie

zadania te spełniać jako swoje własne. Samorząd ma być

wprowadzony, gdyż leży w interesie państwa, aby naród

wyszedł ze stanu niemowlęctwa przez nadanie mu prawa

decydowania o jego miejscowych prawach.

Baron Karl von Stein (1757-1831)

 

Z okazji Dnia Samorządowca składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim radnym, sołtysom oraz pracownikom samorządowym. Życzymy, aby Państwa trud został zauważony i doceniony przez mieszkańców całej wspólnoty.

Gratulacje i podziękowania za wspólną troskę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej oraz kształtowania przynależności do naszej małej Ojczyzny. Potrzeba naprawdę wielkiej siły, odpowiedzialności i mądrości w realizacji potrzeb społeczności lokalnych.