Konsultacje Społeczne Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego

08.01.2020 zostało podpisane Porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miast Żary i Żagań oraz gmin Żary, Żagań i Iłowa. Gminy postanowiły przygotowywać się do wspólnego składania projektów unijnych w nowej perspektywie 2021 – 2027.

Iłowa jest ostatnią z gmin wchodzących w skład ŻŻOF, jest częścią porozumienia najkrócej, bo od stycznia 2020 r. Jej udział w tym partnerstwie ma wzbogacić funkcjonowanie tego obszaru, również przez „wniesienie” własnego dziedzictwa kulturowego i zasobów. Gmina Iłowa rozpoczyna przygotowanie Planu Działań na najbliższe lata, który pozwoli na określenie najważniejszych problemów, potencjałów, celów i przedsięwzięć.

Z tej okazji organizujemy dwa spotkania w sprawie konsultacji społecznych Żarsko Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pierwsze odbędzie się 09 czerwca br. natomiast drugie zaplanowane jest dnia 23 czerwca br.

Osoby zainteresowane w udziale w spotkaniach prosimy o kontakt pod telefonem 68 368 14 14 lub przez e-mail: promocja@ilowa.pl.