Zajęcia językowe

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone będą zajęcia z języka niemieckiego – zajęcia wstrzymane do odwołania.