Bez kategorii

Konkursy na dyrektorów placówek oświatowych

Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański ogłosił dwa konkursy: na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich oraz na Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Akademia Małych Zuchów.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia dokumentów konkursowych w terminie do 9 czerwca 2022 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej.

Szczegóły dotyczące wymagań stawianych kandydatom oraz zasady przeprowadzenia konkursu do pobrania na BIP urzędu oraz w zamieszczonych linkach: