Bez kategorii

Nabór kandydatów do Rady Seniorów

Jesteś seniorem i chcesz mieć rzeczywisty wpływ na swoją gminę? Masz ciekawe pomysły, które chciałbyś wcielić w życie? Nie czekaj! Zgłoś swoją kandydaturę do Rady Seniorów. Na zgłoszenia czekamy do 13 maja 2022 r. do godz. 15:30. Szczegóły niżej.

W związku z upływającą trzyletnią kadencją dotychczasowej rady, na podstawie § 2 ust. 2 statutu Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 110/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadania jej statutu ogłaszamy nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa (wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej i na stronie www.ilowa.pl). Tutaj do pobrania.

Burmistrz ogłosi informację o spotkaniu zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

Tekst ogłoszenia o naborze do Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej do pobrania.