Czyste powietrze

Czyste powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Iłowej uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego przy ul. Żeromskiego 25. Punkt czynny jest w poniedziałki, w godzinach 14.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 10.00-12.00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na wizytę.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a Gminą Iłowa.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Jesteśmy do waszej dyspozycji !

Magdalena Grzywaczyk, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
tel. 68 368 14 11

Angela Żabska, podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego
tel. 68 368 14 11