Gmina i Urząd

Dwie rocznice – dwa dęby

3 kwietnia na Placu Wolności mieszkańcy Iłowej wraz z radnymi Rady Miejskiej i burmistrzem Pawłem Lichtańskim upamiętnili niedawny jubileusz 25 lat obecności Polski w Sojuszu Północno-Atlantyckim oraz zbliżającą się 20 rocznicę przyłączenia Polski do Unii Europejskiej.

Ta skromna uroczystość była okazją, aby przypomnieć jak wyglądała droga do wstąpienia Polski do NATO oraz do Unii Europejskiej. O początkach Polski w NATO i najważniejszych aspektach naszej obecności w Sojuszu, opowiedział Edward Lesiak. Jak podkreślił – To gwarant profesjonalizmu naszej armii i międzynarodowego bezpieczeństwa, szczególnie teraz, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna.

Burmistrz Lichtański przypomniał kolejne etapy akcesji do UE oraz wymierne skutki naszej obecności, które odczuwalne są dla każdego mieszkańca gminy. Od namacalnych efektów w postaci inwestycji w otaczającą nas infrastrukturę, przez otwarcie granic i swobodę ich przekraczania, aż po poczucie dumy z przynależności do europejskiej wspólnoty.

Z okazji obu rocznic, na zielonych skwerach Pl. Wolności zostały posadzone wczoraj dwa dęby. Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej zaprosili do wspólnego sadzenia drzewek uczestników uroczystości. Burmistrz podziękował przewodniczącemu rady miejskiej, za inicjatywę organizacji tych rocznic.