Gmina i Urząd

Miejska Rada Seniorów

Grupa ośmiu osób pozuje do zdjęcia. Pomiędzy osobami plansza z białym psem trzymającym strzałę i dwoma złotyi gwiazdami

Miejska Rada Seniorów powołana została uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej nr 110/7/XIX/16 z dnia 9 lutego 2016 roku.

Rada, składająca się z siedmiu członków, wybrała w głosowaniu jawnym prezydium, w skład którego weszli:

  • przewodniczący – Zygmunt Krasuski
  • wiceprzewodnicząca – Wanda Janczyk
  • sekretarz – Maria Rawska

Rada jest ciałem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym. Przedstawia propozycje w zakresie priorytetowych zadań i działań na rzecz seniorów w Gminie Iłowa. Radni obradują co najmniej raz na kwartał.