Gmina i Urząd

Miesięczny protest rolników na A18 nie odbędzie się

Tydzień temu informowaliśmy, że do Burmistrza Iłowej wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zgromadzenia publicznego w obrębie węzła autostrady A18 w Iłowej. Protest rolników planowany był w okresie 13.03-10.04.2024 r.  z udziałem około 70 protestujących. Działając na podstawie art. 14 pkt  2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389), w piątek 8 marca, Burmistrz Paweł Lichtański wydał Decyzję o zakazie tego zgromadzenia.

W wydanej decyzji, burmistrz przedstawił uzasadnienie, którego przesłanki opierały się na argumentach stwierdzających, że odbycie planowanego zgromadzenia w miejscu i w sposób wskazany przez organizatora może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Do wydanej przez Burmistrza Iłowej decyzji o zakazie zgłoszonego zawiadomienia o zamiarze zgromadzenia publicznego, w terminie ustawowym do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, nie wpłynęło odwołanie organizatora protestu. W związku z tym, protest planowany w okresie 13.03 – 10.04.2024 r. nie odbędzie się.

Jednocześnie informujemy, że 11 marca br. do Burmistrza Iłowej wpłynęło nowe zawiadomienie o zamiarze zgromadzenia publicznego, planowanego na 20 marca 2024 w godz. 7:00 do 19:00 z udziałem 100 uczestników w obrębie węzła autostrady A18 i drogi wojewódzkiej 296 w Iłowej.