Gmina i Urząd

Nieruchomość na sprzedaż

Wójt Gminy Słupca przeznaczył do sprzedaży nieruchomość o pow. 51,5500 ha na terenie Gminy Iłowa.

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

WÓJT GMINY SŁUPCA

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na stronie internetowej www.gminaslupca.pl oraz BIP

na okres od 7 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

wywiesza się i publikuje wykaz nieruchomości gruntowej

przeznaczonej do sprzedaży, położonej

w obrębie ewidencyjnym Szczepanów, jednostka ewidencyjna Iłowa – Obszar Wiejski, powiat żagański, województwo lubuskie oznaczonej numerami ewidencyjnymi 21/8, 23/1, 27/1, 33, 36/3, 39, 51/1, 53/1, 61/3, 88/3, 102/1, 165/16, 250/2, 520, 521 o łącznej powierzchni 51,5500 ha, stanowiącej udział wynoszący 1/2 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Gminy Słupca

Wójt Gminy Słupca

/-/ Grażyna Kazuś

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży_Iłowa marzec 2023