Gmina i Urząd

Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iłowej uprzejmie zawiadamia, że zwołuje LX sesję zwyczajną VIII kadencji w trybie pilnym, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 r. o godz. 15:00 w Bibliotece Kultury w Iłowej ul. Żagańska 15.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłoszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porządku obrad (w przypadku zmiany w porządku obrad zatwierdza się zmieniony porządek obrad).
5. Przedstawienie sprawozdania z działań w okresie między sesjami przez komisje stałe Rady Miejskiej w Iłowej.
6. Przyjęcie uchwał:
1) Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023 Gminy Iłowa.
7. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Iłowej.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie LX sesji Rady Miejskiej w Iłowej.