Bez kategorii Gmina i Urząd

Święta majowe

Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. 1, 2 i 3 maja obchodzone są trzy ważne święta.

Przed nami czas trzech świąt majowych, które są ważne dla Polski. Obchodzić będziemy je w szczególny sposób – razem, a jednak osobno. Ale czy tak naprawdę wiemy, dlaczego świętujemy? Warto sobie to przypomnieć.

Święto Pracy 1 maja na świecie obchodzone jest corocznie od 1890 roku. W Polsce ustanowione zostało świętem państwowym od 1950 roku. Dzień 1 maja nazwany jest również Świętem Pracy lub inaczej Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy.

Od 1 maja 2004 Polska  jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Dokumentem stanowiącym podstawę prawną naszego członkostwa jest podpisany w Atenach traktat akcesyjny z 16 kwietnia 2003 roku.

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, święta wprowadzonego na mocy ustawy z 20 lutego 2004 i obchodzonego między świętami 1 maja i 3 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Główną rolą tego dnia jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej. Czerwień symbolizuje przelaną krew w walce w obronie kraju, biel – wartości duchowe, czystość i niepokalanie. Tego dnia wywieśmy flagi, a by w ten sposób okazać patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny.

230 lat temu Sejm Czteroletni po burzliwej debacie przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli! Według historyka prof. Henryka Samsonowicza, Konstytucja 3 Maja stanowi ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota nie może istnieć. Jego zdaniem, Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r.