Gmina i Urząd

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Iłowej

W najbliższy czwartek, 3 lutego 2022 r. o godz. 15:00 w siedzibie Biblioteki Kultury przy ul. Żagańskiej 15, rozpocznie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Iłowej. Radni będą procedować między innymi plan pracy na rok bieżący i uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Żagańskiego na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1079F od ul. Żaków do wiaduktu A18 oraz dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z sygnalizacją świetlną i doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 300 przy ul. Borowskiej.

 

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Iłowej wraz z proponowanym porządkiem obrad.