Gmina i Urząd

Z mieszkańcami o nowej strategii rozwoju

W ramach trwających konsultacji społecznych, w środę 19 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, radnymi, przedsiębiorcami oraz kierownikami jst, na którym została zaprezentowana Strategia Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2021-2028.

W imieniu Pawła Lichtańskiego – Burmistrza Iłowej obecnych na spotkaniu powitała sekretarz gminy Aldona Slipaczek-Jurek. Projekt opracowanej strategii zaprezentował jej współautor Tomasz Piersiak. Po omówieniu metodologi pozyskania danych i wniosków z ich analizy, prowadzący przedstawił  wizję gminy oraz poszczególne cele, które będą służyły osiągnięciu założeń strategii. Sekretarz gminy uzupełniła zaprezentowane dane o szczegółowe informacje dotyczące planowanych na lata 2021-2028 inwestycji i zachęciła obecnych na spotkaniu do zgłaszania swoich uwag do końca lutego br. Wszelkie pomysły i spostrzeżenia dotyczące treści przygotowanej strategii można zgłaszać na specjalnie przygotowanym formularzu dostępnym na stronie dedykowanej konsultacjom społecznym – link do Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2021-2028 oraz formularza konsultacyjnego.