Gmina i Urząd

Zakończenie remontu ulicy Pałacowej

Zadanie pod nazwą Przebudowa ulicy Pałacowej w miejscowości Iłowa dofinansowane jest ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 165 598,00 PLN. Całkowita wartość zadania wynosi 383 712,00 PLN.

Zadanie obejmowało przebudowę ul. Pałacowej na odcinku 96mb wraz z przebudową chodnika, nowego oświetlenia i kanału technologicznego. Jezdnia wykonana została częściowo z kostki kamiennej i bruku klinkierowego. Chodnik wraz z jezdnią utrzymany został w tonacji czerwonej, zgodnie z nawierzchnią historyczną.

– Planowany kanał technologiczny umożliwi montaż szerokopasmowej sieci internetowej bez konieczności rozbiórki nawierzchni. Prace remontowe miały trwać do końca maja br., ale ku naszemu zaskoczeniu ul. Pałacowa już jest gotowa do użytku i przejezdna. – komentuje Wojciech Kaczmarski, kierownik referatu odpowiedzialnego za gminne inwestycje.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż za chwilę rozpocznie się również przebudowa ul. Kościelnej oraz ul. Krótkiej. W dalszej kolejności planujemy budowę ul. Ogrodowej, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja będzie realizowana w roku 2022.

– W przyszłym roku przebudowana zostanie również ul. Mickiewicza. Ponadto trwają prace projektowe budowy drogi przy ul. Traugutta (przy blokach). Jeszcze w tym roku zamierzamy złożyć wniosek na dofinansowanie do rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Jeśli zdobędziemy pieniądze, to inwestycję zamierzamy zrealizować najpóźniej w 2023 roku. – powiedział Paweł Lichtański, Burmistrz Iłowej.