Gmina i Urząd

Zgłoś zbiornik lub przydomową oczyszczalnię

Z uwagi na obowiązek prowadzenia przez gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy mieszkańców o dokonanie zgłoszenia na formularzu, który zamieszczamy poniżej.

Formularz zgłoszenia – zbiorniki bezodpływowe, oczyszczalnie przydomowe

Wypełnione formularze zgłoszenia zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków należy dostarczyć do Referatu Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Iłowej. Formularz można także przesłać drogą elektroniczną na adres: m.duleba@ilowa.pl.  W razie jakichkolwiek pytań, dalsze informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 368 14 11.

Prosimy także o zapoznanie się z treścią zarządzenia w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków – do pobrania 11019_ZARZADZENIE_NR_589.2023