Inwestycje

Ogrodowa wyremontowana

Gmina Iłowa zrealizowała projekt pn. ” Przebudowa drogi gminnej nr 101129F ( ul . Ogrodowa) w Iłowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego”, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja pn.„ Przebudowa drogi gminnej nr 101129F w Iłowej ( ul. Ogrodowa) wraz z budową oświetlenia drogowego” mająca na celu poprawę dostępu do  budynków użyteczności publicznej  oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej dla  mieszkańców  Iłowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi  i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                                    

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W ramach operacji przebudowano odcinek 0.302 km ul. Ogrodowej. Istotne znaczenie dla możliwości powodzenia przedsięwzięcia miało wsparcie finansowe z UE w kwocie 514,5 tys. zł na przebudowę niniejszego odcinka drogi. Koszt całkowity operacji wyniósł 935 tys. zł. Przebudowa drogi służy wsparciu rozwoju miejscowości Iłowa poprzez poprawę jakości życia ludności korzystającej  z ulepszonej infrastruktury drogowej na terenie realizowanej operacji  oraz  poprawę możliwości korzystania z usług publicznych i poprawę warunków zamieszkiwania. Oddana do użytku przebudowana droga gminna zapewnia dogodny i bezpieczny dojazd mieszkańcom tej ulicy.