Mieszkam w Iłowej

Remont ulicy Kościelnej ukończony!

Zadanie „Remont ulicy Kościelnej w miejscowości Iłowa” – Wartość prac ogółem wyniosła 174 085,36 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 87 042,68 zł.

W ramach zadania wyremontowana została nawierzchnia drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Podobnie jak remont ulicy Krótkiej ze względu na historyczny charakter ścisłego centrum Iłowej, nawierzchnia jezdni wykonana została z kamienia bazaltowego. Chodniki wykonano z kostki betonowej w kolorze żółtym analogicznie do chodników przy ul. Krótkiej. Ze względu na położenie drogi pomiędzy dwoma placami targowymi i wzmożonym ruchem pieszych, o ich bezpieczeństwo zadba innowacyjny system punktowych progów zwalniających.

Foto: Adam Żyworonek