Mieszkam w Iłowej

Ruszył remont ulicy Krótkiej !

Nasz wniosek złożony w LUW o dofinansowanie zadania „Remont ulicy Krótkiej w miejscowości Iłowa” otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 162 174 zł , planowany koszt całkowity to kwota 202 718 zł.

W ramach zadania wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Ze względu na historyczny charakter ścisłego centrum Iłowej oraz dla zachowania spójności z istniejącymi nawierzchniami w tym rejonie zdecydowano, że nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kamienia bazaltowego o grubości ok 14 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości ok 23cm. Chodniki wykonane będą z kostki betonowej w kolorze żółtym analogicznie do nowo wybudowanych chodników przy ul. Kościuszki. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie za pomocą 4 wpustów drogowych i kanalizacji deszczowej PCV250mm.

Całkowita długość wyremontowanej drogi to 54,0mb o powierzchni 293,80m2 i 181m2 chodników.

Roboty budowlane ruszyły 24 maja 2021r.