Mieszkam w Iłowej

Ulica Krótka w nowej odsłonie!

W maju br. ruszył remont ulicy Krótkiej.

Zadanie „Remont ulicy Krótkiej w miejscowości Iłowa” otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 162 174 zł , planowany koszt całkowity wyniósł 202 718 zł. Całkowita długość wyremontowanej drogi to 54,0mb o powierzchni 293,80m2 i 181m2 chodników.

W ramach zadania wyremontowana została nawierzchnia drogi wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową. Ze względu na historyczny charakter ścisłego centrum Iłowej, nawierzchnia jezdni wykonana została z kamienia bazaltowego o grubości ok 14 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości ok 23cm. Chodniki wykonano z kostki betonowej w kolorze żółtym analogicznie do chodników przy ul. Kościuszki.

Ulica Krótka to już ostatni etap remontu dróg w ścisłym centrum miasta.

Foto: Adam Żyworonek