Opieka i wsparcie

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

 

 

Burmistrz Iłowej informuje, że ogłoszony został program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”  w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina może otrzymać dofinansowanie na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Program „Granty PPGR” obejmuje następujące miejscowości Gminy Iłowa: Czerna, Borowe, Czyżówek, Iłowa, Konin Żagański, Szczepanów. Uprawnionymi do skorzystania z grantu są dzieci (uczniowie) ze szkół podstawowych i szkół średnich, mieszkające w w/w miejscowościach i których krewni w linii prostej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej oraz zamieszkiwali w w/w miejscowościach.

Niezbędne dokumenty (oświadczenia) można pobrać w Urzędzie Miejskim w Iłowej ze strony www.ilowa.pl. Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej mogą dokumenty pobrać w sekretariacie szkoły.

Wypełnione oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Iłowej do dnia 25 października 2021 r. do godz. 16.00.

 

 

Załączniki do pobrania:

deklarowany sprzet pelnoletni

deklarowany sprzęt rodzic

oświadczenie uczeń pełnoletni

oświadczenie rodzic

Zgoda na przetwarzanie danych