Opieka i wsparcie

Rekrutacja do projektu „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Iłowej w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa”.
Jeśli jesteś:
– mieszkańcem Gminy Iłowa,
– masz co najmniej 18 lat,
– jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo,
– doświadczasz zagrożenia ubóstwem lub wykluczenia społecznego,
ZGŁOŚ SIĘ!

Proponujemy:
– spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym,
– uczestnictwo w Klubie Aktywnych (m.in. poradnictwo prawne, obywatelskie),
– realizację kursów/szkoleń i stypendium szkoleniowe dla 45 osób,
– organizację stażu i stypendium stażowe dla 15 osób.
📞Tel. 68 377 49 48, 572701001
OPS ul. Kolejowa 7, Iłowa
Celem projektu jest doskonalenie postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród 55 osób tj. 38 kobiet i 17 mężczyzn (w tym 9 osób z niepełnosprawnością, tj. 6 kobiet, 3 mężczyzn) poprzez udział w kompleksowym wsparciu projektu na terenie Gminy Iłowa do 31 grudnia 2022 roku.