Bez kategorii Szkoły i przedszkole

Pomagamy uczniom

Od 1 marca 2022 r.  Gmina Iłowa sfinansuje dodatkowe zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowane  w Szkole Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. Będą to zajęcia wyrównawcze w wymiarze 10 godzin tygodniowo, które będą ukierunkowane na niwelowanie skutków nauczania zdalnego. Na zajęciach będzie wykorzystany sprzęt zakupiony z projektu „Aktywna tablica”.

Nauczyciele, rodzice i sami uczniowie zauważają różnego rodzaju problemy i deficyty, wywołane przez lekcje zdalne zapoczątkowane w pandemii. Brak bezpośredniego kontaktu z grupą rówieśniczą i nauczycielem, utrudnia uczniom normalne funkcjonowanie. Dlatego w Szkole Podstawowej w Iłowej od 1 marca 2022 r., każdego tygodnia odbędzie się dodatkowych 10 godzin zajęć wyrównawczych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których celem jest zapobieganie pogłębianiu się negatywnych skutków nauki zdalnej. W tym celu zostanie min. wykorzystany nowo zakupiony sprzęt z projektu „Aktywna tablica”.

Nowe narzędzie nosi nazwę „Uwaga słuchowa” i jest wykorzystywane do przeprowadzenia tzw. terapii Tomatisa. Jest to stymulacja neurosensoryczna (audio-psycho-lingwistyczna), która polega na kształtowaniu uwagi słuchowej, czyli świadomego odbierania bodźców dźwiękowych. Wzmacnianie umiejętności aktywnego słuchania przyczynia się do poprawy funkcjonowania w wielu sferach. Metoda Tomatisa znajduje zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych w przypadku takich zaburzeń, jak: kłopoty z koncentracją, zaburzenia mowy, dysleksja, nadpobudliwość psychoruchowa, depresja, narażenie na przewlekły stres.