Iłowa pomaga Ukrainie

Iłowa pomaga Ukrainie

Jak możesz pomóc? /Як ви можете допомогти?

Kontakt z Urzędem Miejskim w Iłowej: UA, PL/Зв’язок з мерією в Ілові: UA, PL

PESEL dla uchodźców z Ukrainy/PESEL для біженців з України

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Bieżące informacje na temat pomocy uchodźcom w Gminie Iłowa na naszej grupie na Facebooku/Актуальна інформація про допомогу біженцям у ґміні Ілова у нашій групі у Facebook

Komunikaty rządowe dla uchodźców z Ukrainy: PL, ENG, RU, UA/Урядові оголошення для біженців з України: PL, ENG, RU, UA

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla uchodźców z Ukrainy w woj. lubuskim-lista dyżurów i nr telefonicznych/Безкоштовна психологічна допомога біженцям з України у воєводстві Любуське – список робочих годин і телефонів

Bezpłatna pomoc prawna dla uchodźców z Ukrainy w woj. lubuskim – telefony, adresy/Безкоштовна правова допомога біженцям з України у воєводстві Любуське воєводство – телефони, адреси

Poradnik dla osób przyjmujących u siebie uchodźców z Ukrainy/Путівник для людей, які приймають біженців з України

Informacje nt. infolinii NFZ dla Ukraińców/Інформація для українців про гарячу лінію Національного фонду Здоров’я

Nr infolinii w sprawie teleporady lekarskiej w języku ukraińskim codziennie  od 18:00 do 8:00 (w weekendy 24h) tel. 800 137 200 / Телефон довіри для медичних консультацій українською щоденно з 18.00 до 8.00 (цілодобово у вихідні) тел. 800 137 200

POMOC DZIECIOM Z CHOROBAMI ONKOLOGICZNYMI I HEMATOLOGICZNYMI  PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM UKRAINY (poniżej 18. roku życia)/Допомога дітям з онкологічними хворобами, які перебувають на території України (до 18 років)

Spotkanie informacyjne dla uchodźców z Ukrainy – 15.03.2022 godz. 18:00/Інформаційна зустріч для біженців з України – 15.03.2022 о 18:00

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI/ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЩО ПЕРЕЯВЛЯЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУВОЖНИМИ ТВАРИНАМИ

Oferty pracy/Пропозиції роботи